SirdaryoMOI

Konferensiya

KONFERENSIYA - 03.11.2023-TOPLAM

Ushbu konferensiya toʻplamida Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga oʻrgatish milliy markazi tomonidan tashkil etilgan ― “Ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari: ilg‘or tajribalar va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumaniga kelib tushgan tezis va maqolalar oʻrin olgan. Mazkur respublika ilmiy-amaliy anjumanda ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari asosida ilg‘or tajribalarining ilmiy nazariy asoslari, ta’im tizimini rivojlantirishdagi metodik ta’minot va uning bosqichma-bosqich amalga oshirish yo‘llari,ta’lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari asosida hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan holatlar va vaziyatlar tahlili, ta’lim tizimini rivojlantirishda STEAM texnologiyasining o‘rni, ta’lim tizimini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish usullariga oid tajribalar boʻyicha toʻplangan materiallar joy olgan. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan oliy taʼlim muassasalari professor-oʻqituvchilari, umumtaʼlim maktab oʻqituvchilari, barcha tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.