DO YOU KNOW THE LAW?

1️⃣O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 52-modda O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e’tirof etiladi.

DO YOU KNOW THE LAW? Read More »