SirdaryoMOI

Hard skills

Zerikarli dars muhitidan xalos bo’lish

➡️ Qiziqish – qancha ko’p qiziqsangiz sizda yangi narsalarni o’rganishga bo’lgan xohishingiz shunchalik ortib boradi. Darslarga yangicha yondashuv esa ularning samarasini oshiradi. ✅Zamonaviy va kreativ metodlar darsingizni yanada qiziqarli qiladi va barcha o’guvchilar darsda aktiv qatnashishadi. Bu kabi darslarda zerikish muammosi bo’lmaydi! ➡️ O’zbek tili fani metodisti Z. Xudoynazarovadan “So’z top” didaktik o’yini.

Zerikarli dars muhitidan xalos bo’lish Read More »

Hard skills M.Nazarova

#Hard_skills 📝Tillarni o’qitish metodikasi kafedrasi o’qituvchisi M.Nazarova rahbarligida ingliz tili fani o’qituvchilari guruhida “Fanni zamonaviy o’qitish metodlari interfaol metodlar o‘quvchilarni kreativ va kritik fikrlashga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari”mavzusida mahorat darsi bo’ldi. 🖥 Bolalarni yangiliklardan o‘yin shaklida xabardor etish,tadqiqotchilik va mustaqil fikrlashga o‘rgatish  yo’llari amaliy topshiriqlar orqali bajarildi. ✅Fasl va ob-havoni o’rgatishda interaktiv metodlarni qo’llash, yozish, eshitish, o’qish va og’zaki nutq ko’nikmalarini rivojlantirish,harakatli o’yinlar yordamida o’quvchilar diqqatini darsga jalb qilish tinglovchilar tomonidan mahorat bilan ko’rsatildi.

Hard skills M.Nazarova Read More »