SirdaryoMOI

Hard skills M.Nazarova

#Hard_skills

📝Tillarni o’qitish metodikasi kafedrasi o’qituvchisi M.Nazarova rahbarligida ingliz tili fani o’qituvchilari guruhida “Fanni zamonaviy o’qitish metodlari interfaol metodlar o‘quvchilarni kreativ va kritik fikrlashga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari”
mavzusida mahorat darsi bo’ldi.

🖥 Bolalarni yangiliklardan o‘yin shaklida xabardor etish,tadqiqotchilik va mustaqil fikrlashga o‘rgatish  yo’llari amaliy topshiriqlar orqali bajarildi.

✅Fasl va ob-havoni o’rgatishda interaktiv metodlarni qo’llash, yozish, eshitish, o’qish va og’zaki nutq ko’nikmalarini rivojlantirish,harakatli o’yinlar yordamida o’quvchilar diqqatini darsga jalb qilish tinglovchilar tomonidan mahorat bilan ko’rsatildi.