SirdaryoMOI

Mahorat ustaxonasi

#mahorat_ustaxonasi

✔️Darsni samarali tashkil etish har bir o’qituvchining o’z kasbi oldidagi eng muhim vazifasi hisoblanadi. Buning uchun albatta darsga kirishdan oldin siz bugungi mavzu doirasida puxta tayyorlangan va albatta bir nechta metodlar bilan qurollangan bo’lishingiz lozim.
✔️Boshlang ‘ich ta`lim o’qituvchilari D. Hamitova, Z. Xo’janazarova, S. Sherboyeva, U. Subxanova, O. Mamatova,
D. Tursunboyeva va M.Kulaxmetova rahbarligida 2-sinflarda Tabiiy fanlar bo’yicha ,,Kuz faslida nimalar bor”? mavzusida amaliy mashg’ulot o’tishdi.